Nieuws

Algemene afspraken

Beste ouders/verzorgers, Gedurende de coronaperiode hebben wij u moeten vragen om uw kind buiten het hek van het schoolplein aan de leerkracht mee te geven of zelf naar binnen te laten gaan. Naar aanleiding van een signaal dat het erg druk is aan de poort en voor sommige kinderen lastig om erlangs te komen, hebben wij hier met elkaar over gesproken en willen het volgende afspreken. U mag uw kind op het schoolplein wegbrengen en ophalen. De groepsleerkracht en medewerker van de voorschool zullen om 8.25 uw kind bij de deur opvangen en mee naar binnen nemen. Het is van belang dat uw kind gedurende de inloop de school in komt, zodat de lessen om 8.30, in rust, kunnen beginnen. Daarbij willen wij u vragen of u uw kind echt bij de deur aan de leerkracht wilt meegeven of zelf naar binnen wilt laten gaan. Het is ons afgelopen periode opgevallen dat er steeds meer ouders mee naar binnen komen in de ochtend. In verband met de zelfstandigheid van onze kinderen, de rust in de school en de onverdeelde aandacht voor de kinderen door de leerkracht, is het niet de bedoeling dat er in de ochtend ouders meelopen. (Tenzij u hierover een andere afspraak heeft met de leerkracht) Iets doorgeven met betrekking tot uw kind mag bij de leerkracht(en) bij de deur of via de mail. Na schooltijd bent u van harte welkom om een afspraak te maken met de leerkracht of even binnen te lopen.  Tot slot willen wij u aan de schoolafspraak rondom het uitdelen van uitnodigigen herinneren. Hoewel wij het heel leuk vinden dat uw kind een verjaardagsfeestje geeft, is het niet voor alle leerlingen fijn dat sommigen uitgenodigd worden en anderen niet. Daarom dient u of uw kind zelf de uitnodigingen voor het feestje buiten de school/ schooltijd uit te delen. Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, Ook namens team de Achthoek, Tilly Ursem  directeur basisschool De Achthoek (ma t/m vrij)