Onze school

Brede Dorpsschool de Achthoek is een kleine school voor kinderen van 2,5 - 12 jaar in het mooie dorp Den Hout. In het voorjaar van 2017 heeft de school gekozen voor een nieuwe richting. Reden hiervoor was dat de school toe was aan een vernieuwingsslag om antwoord te kunnen geven op de vraag die de samenleving aan het onderwijs op dit moment stelt.
We hebben gekozen voor de ontwikkeling naar onderwijs ten behoeve van een brede persoonsvorming waar maatwerk de standaard is. We willen als school een oefentuin zijn voor het leven en een afspiegeling van 'de wereld'. Een plek waar kinderen, ouders (en dorpsbewoners) elkaar ontmoeten, waar iedereen erbij hoort en waar je je 'thuis' voelt. Vanuit onze Katholieke grondslag gaan wij heel bewust in op alle facetten van het leven. Wij leren onze kinderen om te gaan met de levensvragen en ze te herkennen in hun eigen situatie. De eigen ervaringen van de kinderen vormen hierbij het uitgangspunt van waaruit wij hen normen en waarden willen meegeven, zoals wij die ook kennen vanuit het Katholieke geloof. Door het nadenken over jezelf en anderen komen tot respect voor elkaar, het positief spreken over en het opkomen voor anderen. Dit positieve leefklimaat vormt de basis van de kwaliteit van ons onderwijs. Het moet leiden tot problemen leren oplossen, écht luisteren naar een ander en het uitpraten als iets je dwars zit. In onze dorpsschool zijn we samen verantwoordelijk voor een optimale en brede ontwikkeling van onze kinderen. We willen ieders kwaliteiten optimaal inzetten. We werken in 3 units. In de unit 1 hebben we 3 stamgroepen: 1 stamgroep 2,5-4 jarigen en 2 stamgroepen 4-7 jarigen. In unit 2 hebben we 2 stamgroepen 7-10 jarigen en in unit 3 hebben we 2 stamgroepen 10-12 jarigen. We zien de samenwerking tussen ouders en leerkrachten als belangrijke voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. We willen de zorg voor het kind samen delen. Als deze website je nieuwsgierig heeft gemaakt dan ben je uiteraard van harte welkom op onze school voor een oriënterend gesprek of een vrijblijvende rondleiding door onze directeur Nici Schwandt.

Welkom in Den Hout, welkom op onze school!

Team De Achthoek 

Brede dorpsschool de Achthoek maakt deel uit van Delta-Onderwijs.