Nieuwsblad 11 - 18-4-2024

Beste lezer, 

Met deze nieuwsbrief willen we je informeren over de laatste ontwikkelingen op school.
Deze keer o.a.: 
- Helaas een regenprogramma voor de Koningsspelen --> maar binnen schijnt bij ons de zon!
- Een update rondom personele zaken
- Een oproep van de MR
- Verkeersveiligheid 
en meer....  

Vriendelijke groeten, 
Team Brede Dorpsschool de Achthoek