Voorschool

Voorschool

In de onderbouw hebben we 3 stamgroepen: 2,5 - 4 jaar en 4 - 7 jaar (1 voorschool en 2 stamgroepen 1-2-3)

Spelen is voor jonge kinderen een natuurlijk manier om de wereld te verkennen en hun beeld van de wereld te vergroten. Via een rollenspel bijvoorbeeld. Of via experimenteren met materialen. 
Vanuit het spelgedrag van jonge kinderen pikken leerkrachten of begeleiders mogelijkheden op om het spel te verrijken. Zo verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden. Vanuit het spelen ontstaan vaak onderzoeksvragen over de echte wereld. 
Bij de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en ontwikkelingsprocessen.
 
Peuters en kleuters spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.
 
We willen graag dat we spel steeds kunnen verdiepen en werken daarom thematisch in periodes van 4-6 weken.
We borgen onze thema’s, doelen (KijK) en activiteiten in een jaarplanning, themaplanning, week- en dagplanning. Wij signaleren en adviseren indien nodig. Voor onze doelen gebruiken we de methodes KleuterPlein en Startblokken als bron voor het vormgeven van de thema's. 

Wil je meer weten, of wil je het laatste GGD rapport inzien, neem gerust contact met ons op of klik hier voor de website van Delta Voorschool.

Voor de ouders van onze peuters is geen aparte medezeggenschapsraad. Om toch hun belangen te behartigen kunnen zij als toehoorder de bijeenkomsten bijwonen of de notulen op deze website bekijken. Om toch hun belangen te behartigen kunnen zij bij thema's die hen aangaan, om advies gevraagd worden. Zij worden wel gevraagd deel te nemen aan het oudertevredenheidsonderzoek of schoolvragenlijsten.


Aanmelden kan hier.
 
Infromatie over de ouderbijdrage 2022/2023 vind je hier.

Het pedagogisch beleidsplan vind je hier.