MR

Een aantal belangrijke documenten vind je hier:

Overleg 18 maart:

notulen overleg 18 januari vind je hier

agenda overleg 18 maart vind je hier

begroting MR vind je hier

brief naar GMR inzake bewegingsonderwijs vind je hier

besluit MR inzake sollicitatieprocedure directeur de Achthoek vind je hier

Overleg 18 januari:

notulen overleg 12 december vind je hier

agenda overleg 18 januari vind je hier

werving- selectie en benoeming directeuren vind je hier

vastgesteld profiel directeur de Achthoek Den Hout vind je hier