Nieuws

Start nieuwe schooljaar en Corona

Beste ouders/verzorgers, Maandag 24 aug a.s. gaan we weer naar school!  Samen gaan we er uiteraard voor zorgen dat alles net zo goed en veilig verloopt als voor de zomervakantie. Daarom zullen we een aantal getroffen maatregelen nogmaals met jullie delen. Aanvang en einde onderwijstijd Zoals jullie weten continueren we het dit schooljaar met het 5-gelijke dagen continurooster. Inloop De kinderen komen zelfstandig en rustig het gebouw binnen in de ochtend. Dit zorgt ervoor dat we de dag fijn en rustig kunnen starten en zo  maken we optimaal gebruik van de onderwijstijd.  * We starten de dag om 8.45 uur. Inloop om 8.35 uur. * Peuters starten in de speelzaal en worden ook daar opgehaald om 11.15 uur. * De kinderen van unit 1 worden door de leerkracht ontvangen op het plein. Zij lopen samen met de kinderen van de stamgroep naar binnen. * De kinderen van unit 2 en 3 lopen zelf naar binnen. * Om 14.15 uur loopt elke leerkracht met de stamgroep naar buiten. Het is op dat moment mogelijk om een (vervolg)afspraak met de leerkracht te maken. Deze kan in de school (of digitaal) plaatsvinden, uiteraard op 1,5 meter. Lunch Wij stimuleren een gezonde lunch. We willen ouders vragen om een gepaste lunch en geen snoep mee te geven. Ouders zijn echter zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het lunchpakket. Als kinderen hun lunch niet op krijgen, gaat deze mee terug naar huis. Ouders weten dan wat het kind gegeten heeft. Ook stimuleren het meenemen van een beker (ivm. het milieu). Hygiëne De kinderen wassen hun handen bij binnenkomst, voor het eetmoment en na de pauze. We zorgen samen met de kinderen dat de tafeltjes iedere dag na de lunch en na de schooldag gepoetst worden met een sopje en een hygiënisch doekje. De handen worden drooggemaakt met papieren doekjes.  Oudercontacten   We moeten er waakzaam op zijn, dat het aantal contactmomenten met ouders terugloopt. We hebben hier aandacht voor en zullen ervoor zorgen dat er meerdere momenten zijn in het jaar waarop ouders de school binnen kunnen komen, sfeer kunnen proeven en contact kunnen hebben met de leerkracht(-en). We organiseren in ieder geval gedurende het jaar 3 portfoliomiddagen aan het eind van een periode, waarbij kinderen hun portfolio (en dat wat ze geleerd hebben) aan ouders presenteren. I.v.m. het coronavirus zulle we dit gefaseerd doen. Data hiervoor staan op de kalender. De tijden zullen tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwe app. Tevens zullen er weer diverse thema-afsluitingen zijn, waarbij ouders (gefaseerd) welkom zijn. Deze zullen vooraf met jullie worden gecommuniceerd.    Aangepaste onderwijstijden voor onze jongste kinderen Om tegemoet te komen aan behoeften en wensen van ouders krijgen alle 4-jarigen de mogelijkheid om een snipperwoensdag vrij te nemen.  Alle 5-jarigen krijgen de mogelijkheid om een snipperwoensdagmiddag vrij te nemen (vanaf 12 uur). Hiervoor kunnen de ouders een formulier invullen via de app onder de button 'praktisch'. Jullie kunnen dus voor je kind per periode bepalen of het fijn is om de woensdag(middag) vrij te zijn. Trakteren Het is weer toegestaan om te trakteren bij verjaardagen. We willen jullie vragen enkel 'fabrieks'voorverpakte traktaties uit te delen.  Ventileren In de media is veel aandacht voor de rol die ventialtie speelt bij de verspreiding van het coronavirus.  Vanuit de overheid en het RIVM zijn hiervoor adviezen opgesteld. Belangrijk is dat er goed en regelmatig wordt geventileerd met verse lucht. Uiteraard zullen we ons aan de richtlijnen houden.  Mochten jullie nog vragen hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met de directie via directie@de-achthoek.nl of bel 0162-455472 (di-wo-vr) Wij wensen iedreen een fijn nieuw schooljaar! Team Achthoek