https://de-achthoek.nl/wp-content/themes/gymappstest Formulier snipperdagen alle units | De Achthoek

Formulier snipperdagen alle units

Met dit formulier kun je aangeven of je gebruik wilt maken van de snipperdagen. Het laatste vakje 'reden van verlof' hoef je niet in te vullen. 

Voor Unit 1  

  • Elk kind mag 4 x  per jaar een hele snipperdag opnemen. Deze staan los van de snipperwoensdag(middagen).

Voor Unit 2  

  • Elk kind mag 2 x per jaar een hele snipperdag opnemen. 

Voor Unit 3  

  • Elk kind mag 1x per jaar een hele snipperdag opnemen.  

Het verschil in het aantal snipperdagen ontstaat doordat de oudere kinderen minder uren hebben opgebouwd in het verleden. De nieuwe schooltijden zorgen ervoor dat de jongere kinderen in 8 jaar meer uren gaan opbouwen en dus meer snipperdagen kunnen opnemen.  
Per schooljaar bekijken we het exacte aantal uren dat per unit beschikbaar is voor snipperdagen en leggen dit ter instemming voor aan de MR.  
 
Voorwaarden
We hebben een aantal voorwaarden gesteld aan het opnemen van de snipperdagen.

  1. De snipperdagen zijn in te plannen in periodes die lopen van vakantie tot vakantie. De snipperdagen moeten voor een nieuwe periode worden aangemeld, zodat de leerkrachten ruimschoots vooraf weten wie er afwezig zijn.
  2. Periodes nog mogelijk voor dit schooljaar:

–      week 1 t/m 6 Kerst-Carnaval
·      week 8 t/m 16 Carnaval-Feestweek (week voor de meivakantie)
·      week 20 t/m 28 meivakantie-week voor de zomervakantie (week 29 niet)

  1. De snipperdagen kunnen niet worden opgenomen tijdens schoolvieringen en sportdagen, omdat we samen vieren en bewegen belangrijk vinden: 12 feb (Carnaval) – 23 april (Koningsspelen) – 28 t/m 30 april (feestweek)
  2. De snipperdagen kunnen niet worden opgenoment in de toetsperiode (maand januari en maand juni) en tijdens de eindtoets (schoolverlaters) en verkeersexamens (unit 3).
  3. Niet opgenomen dagen vervallen. Ze kunnen niet worden ‘meegenomen’ naar een volgend jaar, omdat we per schooljaar gebonden zijn aan de urenberekening.
  4. Elke snipperdag vindt alleen plaats met toestemming van de leerkracht (je ontvangt bevestiging per email).

snipperdagen alle units