Notulen ALV oudervereniging

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangen jullie de notulen van de ALV 2019-2020 van de oudervereniging:

Notulen ALV oudervereniging