Nieuwsblad 8 - 12-1-2023

Lieve ouders, 

We wensen jullie allemaal een gelukkig 2023!
2022 was een bijzonder en mooi jaar. We bouwden aan prachtige thema's, we namen de techniekzolder in gebruik, vierden veel feesten (soms nog met een corona-tintje) en hebben het afgesloten met een heerlijke (natte) kerstviering.
We namen in 2022 ook afscheid van een aantal collega's (waaronder juf Nici). Een nieuw team ontstond in de tweede helft. Fijn om samen verder te bouwen aan mooi en eigentijds onderwijs! 
Kernwoorden daarbij blijven: nieuwsgierigheid, vertrouwen, geborgenheid, respect en waardeerding. 

In de tweede helft van dit schooljaar gaan we verder met onze ambities. Samen zijn we aan het leren voor het leven. 
We wensen alle kinderen alle ruimte toe om fijn door te ontwikkelen. Sta ook geregeld stil en KIJK, GENIET, en VIER! 
Op een mooi 2023!

Hierbij het eerste nieuwsblad van 2023: vol met informatie en een info-avond op 26 januari! 

Team BS de Achthoek